Pomoc Ukrajině: modlitba, půst, charita

Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě a postu za mírové řešení napjaté situace na Ukrajině. Více informací a celou modlitbu otevřete na webu zpravy.cirkev.cz.

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět
.

Připojí se modlitba Otče náš… a Zdrávas Maria…

Zároveň vyzývají k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.

Charita pro Ukrajinu

Ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem, Charitou Ukrajina, se snažíme pomoci obyvatelům Ukrajiny se zajištěním základním potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Nabízíme jim také psychologickou pomoc. Proto pořádáme charitativní sbírku na tento účel. Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby.
Děkujeme, že s námi pomáháte.

č. ú.: 55660022/0800, v. s. 104. Nebo zašlete DMS na tel č. 87 777: DMS CHARITASVET 30, nebo DMS CHARITASVET 60, nebo DMS CHARITASVET 90.

Více informací a možnost platby převodem na:

Na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině probíhá řada sbírek, vzedmula se mimořádná vlna solidarity. Touto cestou Vám přinášíme základní přehled nejdůležitějších sbírkových aktivit: Charita Česká republikahttps://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/ Diecézní charita Brnohttps://dchb.charita.cz/clanky/aktualne-clanky/charita-organizuje-humanitarni-pomoc-pro-ukrajinu/ UNICEFhttps://www.unicef.cz/unicef-rozsiruje-pomoc-na-vychode-ukrajiny/ Diakonie ČCE – středisko humanitární a rozvojové spoluprácehttps://www.diakoniespolu.cz/clanky/pomoc-ve-svete/ukrajina-novinky/na-pomoc-lidem-na-ukrajine-otvirame-verejnou-sbirku/ Člověk v tísni, o.p.s.https://www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-pomuze-ukrajine-8549gp 
Na Daruj správně, které provozuje Fórum dárců, zároveň probíhá mimořádná partnerská sbírka pro Člověka v tísni s podporou ČSOB: https://www.darujspravne.cz/sbirka/sos-ukrajina-598 Český červený křížhttps://www.cervenykriz.eu/aktuality/ukrajina-prevzata-dalsi-pomoc 
Na Daruj správně, které provozuje Fórum dárců, probíhá sbírka: https://www.darujspravne.cz/sbirka/pomozte-ukrajine ADRA, o.p.s.https://adra.cz/aktualita/jsme-pripraveni-pomahat-organizace-adra-vypisuje-sbirku-na-pomoc-lidem-na-ukrajine/ Nadační fond pomocihttps://www.znesnaze21.cz/sbirka/pomoc-ukrajine 
Sbírka Nadačního fondu pomoci probíhá pod záštitou ADRA, o.p.s.
Souhrnné informace o možnostech podpory a zapojení naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.nasiukrajinci.cz/
Chtěli byste jménem Vaší organizace zorganizovat sbírku na pomoc Ukrajině? Pro získávání finančních prostředků od předem neurčeného okruhu osob je nutné mít osvědčenou veřejnou sbírku. Upozorňujeme, že v případě veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude využit v zahraničí, je nutné mít zároveň povolení od Ministerstva zahraničních věcí ČR. Toto spadá do působnosti Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR (tel. 224 18 23 66, e-mail: ors_sekretariat@mzv.cz).