Charitativní pomoc – Charita ČR – aktuálně

Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě a postu za mírové řešení napjaté situace na Ukrajině. Více informací a celou modlitbu otevřete na webu zpravy.cirkev.cz.

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět
.

Připojí se modlitba Otče náš… a Zdrávas Maria…

Zároveň vyzývají k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.

Charita pro Ukrajinu

Ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem, Charitou Ukrajina pořádáme charitativní sbírku na tento účel. Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby. Děkujeme, že s námi pomáháte. Č. ú.: 55660022/0800, VS 104, nebo zašlete DMS na tel č. 87 777: DMS CHARITASVET 30, nebo DMS CHARITASVET 60, nebo DMS CHARITASVET 90.

Charita – jiné sbírky

Další aktuální sbírky najdete na webu Charity ČR.

Více informací a možnosti platby převodem na:

Na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině probíhá řada sbírek. Touto cestou Vám přinášíme základní přehled nejdůležitějších sbírkových aktivit:
Charita Česká republikacharita-pro-ukrajinu, Diecézní charita Brnohttps://dchb.charita.cz/clanky/aktualne-clanky/charita-organizuje-humanitarni-pomoc-pro-ukrajinu/ UNICEFvýběr projektu zde, Diakonie ČCE – středisko humanitární a rozvojové spoluprácena-ukrajine-otvirame-verejnou-sbirku,
Člověk v tísni, o.p.s.www.clovekvtisni.cz ,
Na Daruj správně, které provozuje Fórum dárců, zároveň probíhá mimořádná partnerská sbírka pro Člověka v tísni s podporou ČSOB: https://www.darujspravne.cz/sbirka/sos-ukrajina-598
Český červený křížwww.cervenykriz.eu – ukrajina 
Přes Daruj správně probíhá sbírka: https://www.darujspravne.cz/sbirka/pomozte-ukrajine
ADRA, o.p.s.https://adra.cz/
Souhrnné informace o možnostech podpory a zapojení naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.nasiukrajinci.cz/
Chtěli byste jménem Vaší organizace zorganizovat sbírku na pomoc Ukrajině? Pro získávání finančních prostředků od předem neurčeného okruhu osob je nutné mít osvědčenou veřejnou sbírku. Upozorňujeme, že v případě veřejné sbírky, jejíž výtěžek bude využit v zahraničí, je nutné mít zároveň povolení od Ministerstva zahraničních věcí ČR. Toto spadá do působnosti Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR (tel. 224 18 23 66, e-mail: ors_sekretariat@mzv.cz).