Jistebnická synoda proběhla ve třech setkáních. Proběhla v přátelském prostředí. Vaše další podněty mohou sloužit, jako inspirace. Pokud vás napadne něco dalšího, zašlete prosím nápady na farní email.

DětiMše zaměřená na rodiče s dětmi.
DětiProstor pro děti v kostele – přední lavice vyhrazené dětem nebo zasklení jedné z lodí a vytvoření vytápěného prostoru pro děti s rodiči. (Prostor může sloužit i jako vytápěné kaple pro další účely)
DětiPráce s dětmi během mše. Katecheta.
SlaveníFarní neděle.
SlaveníJaké svátky a co bych chtěl slavit? Průvod na Boží tělo – dobře připravený průvod. Mše na Majdalence – zda více nevyužívat tento kostel.
PoutiSpolečné zájezdy a pěší pouti. Zájezdy spojit s jiným spolkem (farnost – Okrašlovací spolek), místa zájezdu: Číhošť, Želiv, Žďár, Křemešník,…
InformaceUmístění schránky na dotazy v zadu v kostele.
FarníciVytváření pevných osobních vztahů.
FarníciJak udržovat vztah s nově pokřtěnými.
LiturgiePřímluvy nejen závazné, ale i za nemocné v naší farnosti. Osobnější ráz přímluv. Přímluvy – za církev, za veřejné záležitosti, za potřebné lidi – za nemocné, a za nás; modlitba – kolekta – sběrná modlitba – sbírá úmysly nás všech. Nechat prostor pro myšlenky – chvilku času na zklidnění- na  prosby, úmysly všech jednotlivců
Struktura kostela
Kněz – Kdo je to a jaká je jeho úloha?
Jáhen– Chceme mít? Je vhodný kandidát? Pomohl by v širší farnosti?
Akolyta– Využíváme ho? Jaká je jeho funkce?
Pastorační asistent– Výpomoc a koordinace? Je potřeba?
Ministranti– Máme ve farnosti? Máme z mladších někoho, kdo by šel ministrovat? Vzdělávají se ministranti? Kdo je vede?
Čtenáři– Připojit více lidí ke čtení liturgických textů. Kurz pro čtenáře? Přemýšlí čtenář o textu nebo jen dostane pět minut přede mší knihu? Jak pracovat s obavou ze čtení, z veřejného čtení. Čtení je služba, není to snaha být zviditelňován. Nutno číst tak, aby se nezdálo, že si to čtu jen pro sebe – zřetelně, pomalu, nahlas. Požehnání těm, co předčítají a pro ty, co se zapojí – plánuje udělit o. Pavel.
Kostelník– Kdo je náš kostelník? Pomoc kostelníkovi. Co když je nemocný?
LidJsme společenství, kde se mohu svěřit? Pomůže mi společenství, když jsem v nouzi? Je třeba ve farnosti někoho navštívit? Odešel někdo z našeho společenství? Kdo a jak přivítá nové farníky. Seznamovací večer pro farníky. Známe se vůbec? Měl by každý farník něco nabídnout svému společenství?
ZpěvVíce mariánských písní, potřeba posílit řady zpěváků, na Vánoce byl problém pokrýt hlasy, Mariánské písně – jednoduché, zpěvné, text krásný. Co mladší lidi a mariánské písně? (Co chtějí chtějí zpívat?)
Farní rada– Chceme řešit věci kolem kostela synodálním způsobem?
Ekonomická rada– Je zapotřebí řešit ekonomické otázky naše společenství? Jak využít peníze, které máme k dispozici? Nákupy věcí pro liturgii.
Liturgie– Vím co se děje a proč během bohoslužby? Prohloubil bych si rád vzdělání, kdyby přišel do farnsti odborník?