Patron našeho kostela má svátek 29. září. Archanděl Michael patří mezi anděly, kteří jsou nazýváni ctnostnými a kam se řadí také andělé Gabriel a Rafael. Jméno Michael znamená “ten, kdo je jako Bůh” nebo “ten, kdo vypadá jako Bůh”.

Hlavním úkolem Michaela je zbavovat zemi a její obyvatele strachu a dodávat jim odvahu. Říká se o něm, že předkládá naše modlitby Bohu. Je Božím bojovníkem s přemožitelem Satana, věrným průvodce lidské duše, utěšitelem smutných, prostředníkem mezi Bohem a člověkem, a dokonce ochráncem všech lidí.

Archanděl Michael je přemožitel zla. Obvykle je zobrazován s mečem a štítem či s kopím probodává draka či ďábla. Jako anděl smrti a Božské spravedlnosti někdy v ruce drží váhy.

Patron policistů, obchodníků, válečníků, sklářů a slévačů a průvodce umírajících.

(Text zkrácen a revidován z knihy Jistebnice město husitského kancionálu ISBN: 978-8086453-34-7)

Modlitby :

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.

( Od papeže Lva XIII. po II. vatik. koncil bývala modlitbou po mši svaté.)

Bože, ty od věčnosti moudře určuješ služby andělů i lidí; dej, ať v našem pozemském životě zakoušíme pomoc tvých svatých andělů, sloužících bez ustání u tvého trůnu v nebi. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(závěrečná modlitba z breviáře)