Pod jistebnickou správu patří i Římskokatolické farnosti Borotín, Nadějkov a Opařany (více v příslušných záložkách).

Římskokatolická farnost Jistebnice
Kostelní 92, 391 33 Jistebnice
IČ: 65942761
Účet č. 161661125/0300
E-mail rkf.jistebnice@dicb.cz
Datová schr. te8hdr4
Římskokatolická farnost Nadějkov
se sídlem: Kostelní 92, 391 33 Jistebnice
IČO: 65018273
Účet č. 641393369/0800
rkf.nadejkov@dicb.cz
DS: vvg7x45
Římskokatolická farnost Borotín u Tábora
se sídlem: Kostelní 92, 391 33 Jistebnice
IČO: 65019156
Účet č. 4851288389/0800
rkf.borotinutabora@dicb.cz
DS: 8q27ydz
Římskokatolická farnost Opařany
se sídlem: Kostelní 92, 391 33 Jistebnice
IČO 65018435
Účet č. 2764630319/0800
rkf.oparany@dicb.cz
DS: zqp7x8v
Správce farnosti

P. Mgr. Ing. Pavel Němec, DiS.
Administrátor farnosti
Telefon 731 604 447