Mše svatá se koná v Kostele Nanebevstoupení Páně pravidelně v neděli od 11:30.

Fotografie zdroj: www.borotin.cz/fotogalerie/soucasnost/ – Fotogalerie borotínské farnosti

Území farnosti:
Borotín • Borotín – Chomoutova Lhota 1 • Kamenná Lhota • Nový Kostelec • Pejšova Lhota • Chomoutova Lhota 2 • Pikov • Chotoviny – Řevnov • Jistebnice – Smrkov • Radkov

Farní kostel Nanebevstoupení Páně v Borotíně
Filiální kostel Narození Panny Marie v Novém Kostelci

Kontakt

Římskokatolická farnost Borotín u Tábora
se sídlem: Kostelní 92, 391 33 Jistebnice
IČO: 65019156
Účet č. 4851288389/0800
E-mail rkf.borotinutabora@dicb.cz
DS: 8q27ydz

Administrátor farnosti
P. Mgr. Ing. Pavel Němec, DiS.
Telefon 731 604 447

Farní kostel Nanebevstoupení Páně (původně sv. Máří Magdalény) byl vystavěn v 1. pol. XIV. stol. na místě tvrze zakladatele osady borotínské. Po r. 1386 byl kostelem filiálním k farnímu kostelu na Kostelci. Na přání pana Mikuláše z Borotína byl povýšen na farní a zakládací listinou arcibiskupa Jana z Jenštejna dne 19.III.1386 byla v městečku Borotíně zřízena farnost. Kostel byl přestavován nejvíce po požáru Borotína v r. 1863, kdy z původního chrámu zůstalo jen gotické klenuté presbyterium a sakristie. V r. 1905 byl zakryt dlažbou náhrobní kámen hrobky rodiny Malovců – zde je pohřben Jan Malovec z Pacova (+1488).
Zařízení kostela je z konce XIX. století. Varhany postavila firma E.Š.Petr z Prahy (v r. 1882). Přezkoušení provedl hudební skladatel, mistr J. B. Foerster. (Podle informační tabule na borotínském kostele).