V naší diecézi se účastnilo 154 pracovních farních skupinek. Do synody se zapojilo 63 farností. Dokumenty zaslané z těchto skupinek bylo nutné přečíst a vznikla z nich syntéza, kterou si můžete přečíst zde: Dokument diecézní fáze.