Na kopci Návoz byl vystavěn kostel sv. archanděla Michaela. Byl zde dříve než zmínka o obci. První dokumentovaná informace o kostele je z roku 1350. Kostel byl postaven v románském slohu. Nynější podobu kostel dostal v roce 1380 – 1385. Kostel je postaven ve tvaru rovnoramenného kříže, jeho délka je přibližně 28 m. Zaklenutí kostela je gotické a je osvětlen osmi okny. Z kostelní lodě se oddělují dvě kaple.

Na severní a východní straně jsou vidět střílny. Tedy kostel pravděpodobně sloužil v případě nebezpečí i jako úkryt s možností obrany.

Hlavní oltář je portálový, zhotovený v barokním stylu, a stojí na něm sochy Panny Marie a sv. Jana Evangelisty. Velký oltářní obraz představuje sv. archanděla Michaela a doplňuje ho obraz menší s motivem Nejsv. Trojice.

V kapli u věže se nachází oltář Panny Marie Lurdské a na dvou postranních oltářích jsou obrazy sv. Václava a sv. Kateřiny.

Dominantou kostela je čtyřpatrová gotická věž, jejíž stěny mají šířku přibližně 5,5 m a celková výška je 37 m.

(Text zkrácen a revidován z knihy Jistebnice město husitského kancionálu ISBN: 978-8086453-34-7)

Zde se můžete dočíst více o farnosti z diplomové práce Marie Šittové – Římskokatolická farnost Jistebnice od roku 1945 do současnosti