Doporučujeme pro informace o synodě navštívit stránku www.synoda.cz

Závěrečný dokument kontinentálního setkání Synody o synodalitě (5. – 9. února 2023)

Harmonogram synody:

  • 17. října 2021: zahájení liturgickým shromážděním v katedrále/kostelích
  • začátek listopadu 2021 – únor 2022: práce v pracovních skupinkách ve farnostech/církevních společenstvích
  • do 2. března 2022: zaslání závěrů pracovních skupinek na email: synodalita@dieceze.cz 
  • duben – květen 2022: diecézní předsynodní setkání (diskuze připraveného návrhu diecézní syntézy)
  • do 15. května 2022: zaslání finální podoby diecézní syntézy Národnímu synodálnímu týmu 
  • 6. července 2022: předsynodní setkání katolické církve v ČR (Velehrad)
  • 15. srpna 2022: odeslání národní syntézy na Generální Sekretariát Synody biskupů
  • Závěrečný dokument kontinentálního setkání Synody o synodalitě (5. – 9. února 2023)