Tuto stránku ještě připravujeme.

Římskokatolická farnost Opařany

Od července 2023 je spravována z Jistebnice.

Pořad bohoslužeb v Opařanech je v rozpisu bohoslužeb na hlavní stránce v oznámeních nebo v mobilní aplikaci Farnost do kapsy. V Opařanech od 2. 12. 2023 bývají bohoslužby v sobotu v 17.00 (zimní)/ 18.00 (letní).

Území farnosti

Opařany • Opařany – Podboří • Podboří – Karlov • Bernartice – Srlín • Řepeč • Řepeč – Kášovice • Stádlec • Stádlec – Hájky • Stádlec – Křída • Stádlec – Slavňovice • Zběšičky – Hanov •

Kontakt

Římskokatolická farnost Opařany
se sídlem: Kostelní 92, 391 33 Jistebnice
IČO 65018435
Účet č. 2764630319/0800
rkf.oparany@dicb.cz
DS: zqp7x8v

Správce farnosti

P. Mgr. Ing. Pavel Němec, DiS., administrátor farnosti (excurrendo)
731 604 447

Farní kostel sv. Františka Xaverského
Zámecká kaple P. Marie Bolestné ve Stádlci

– V Opařanech býval kostelík na místě původní zchátralé tvrze. Jeho základní kámen byl položen 17. dubna 1657, po dokončení byl zasvěcen sv. Františkovi Xaverskému. V roce 1717 zde však pražští jezuité z novoměstské koleje zahájili velkorysou stavbu kláštera a podoba stávajícího kostela se zřejmě neslučovala s jejich představou. V roce 1732, tedy pět let poté, co byl klášter dokončen, tak došlo k úplné demolici kostela.

Autorstvím návrhu nového kostela jezuité pověřili jednoho z nejslavnějších architektů doby, Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kostel podle jeho projektu zde byl vystavěn v letech 1732 až 1735 jako kopie kostela svatého Klimenta v pražském Klementinu. – (Zdroj: Wikipedie)

Významné osobnosti:
Významní faráři: František Felix (1845 – 1850), František Vošta (1938 – 1942), zahynul v Dachau. Významný rodák: Alois Soldát (1862 – 1952), teolog, probošt kapituly u Všech Svatých v Praze.