Materiály – synoda – kontinentální fáze

Synoda pokračuje: rok po zahájení synodálního procesu to s nadšením můžeme potvrdit! Během této první části konzultační fáze se do průběhu synody zapojily v celém světě miliony lidí: někteří účastí v setkáních na místní úrovni, jiní spoluprací při animování a koordinaci aktivit na různých úrovních, a ještě další podporou skrze své modlitby: „Vyjadřujeme také vděčnost kontemplativním mniškám, které doprovázely svůj lid modlitbou a nadále se modlí za plody synody o synodalitě“ (BK Peru).

Zde si je můžete přečíst.