Děkujeme všem umělcům, kteří se podíleli na tvorbě “Cesty světla.”