Cesta světla je velikonoční pobožnost. Navazuje na křížovou cestu. Začíná u hrobu, z kterého vyráží velká radost z Kristova zmrtvýchvstání a vrcholí na hoře Tábor, anebo přesněji ve večeřadle, vylitím Ducha Svatého.


Jednotlivé zastavení cesty světla namalovali farníci místního kraje. Malířem originálů je Zdirad Čech, jehož malby jsme použili jako předlohu.

V modlitbách jednotlivých zastavení jsou použity texty z publikace Palumbieri, Sabino. Via Lucis.

Používání pobožnosti i kreseb máme schváleno Kartuziánským vydavatelstvím i autorem kreseb Zdiradem Janem Křtitelem Čechem

Ukázka kresby – 1. zastavení.

Seznam zastavení a zkratka výtvarníka.


Číslo zastavení (obrázek) Iniciály malíře
Cesta světla  
1. PÁN JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH JK7
2. PETR A JAN U PRÁZDNÉHO HROBU  MagRyJist
3. PÁN JEŽÍŠ SE ZJEVUJE MARII MAGDALÉNĚ KLJis
4. JEŽÍŠ SE ZJEVUJE EMAUZSKÝM UČEDNÍKŮM HaMaZb
5. JEŽÍŠ SE DÁVÁ POZNAT PŘI LÁMÁNÍ CHLEBA PNJis
6. PÁN JEŽÍŠ SE ZJEVUJE UČEDNÍKŮM Toma
7. JEŽÍŠ DÁVÁUČEDNÍKŮM MOC ODPOUŠTĚT HŘÍCHY MB-Bart
8. PÁN JEŽÍŠ POSILUJE TOMÁŠOVU VÍRU JitKra7
9. JEŽÍŠ S UČEDNÍKY U TIBERIADSKÉHO MOŘE AnBaJis
10. PÁN JEŽÍŠ UDĚLUJE PETROVI PRIMÁT V CÍRKVI MB-Bart, HaMaZb
11. PÁN JEŽÍŠ POSÍLÁ UČEDNÍKY DO CELÉHO SVĚTA MarBemHV
12. PÁN JEŽÍŠ VYSTUPUJE DO NEBE IvBenOst
13. S MARII V OČEKÁVÁNÍ DUCHA SVATÉHO JK7
14. PÁN JEŽÍŠ SESÍLÁ UČEDNÍKŮM DUCHA SVATÉHO HaVaHod