Cesta světla je velikonoční pobožnost. Navazuje na křížovou cestu. Začíná u hrobu, z kterého vyráží velká radost z Kristova zmrtvýchvstání a vrcholí na hoře Tábor, anebo přesněji ve večeřadle, vylitím Ducha Svatého.