Červená středa se bude v našich farnostech konat v Jistebnici a Nadějkově.

V Nadějkově budeme nasvěcovat kostel červenou barvou pro připomenutí všech lidí, kteří trpí pro svou víru. Setkání budou uvádět dva akolyté z naší farnosti. Program začne položením vaší svíce před oltář, kterou si, prosím, přineste. Program bude pokračovat úvodní modlitbou, čtením Písem, společnou dvousborovou modlitbou, čtením svědectví pronásledovaných. Společné modlitby budou doprovázet varhany. Srdečně vás zveme.


Více informací o Červené středě naleznete na stránce https://www.cervenastreda.cz/