Třetí synodní setkání proběhla

Setkání v obou farnostech byla plodná a ukázala, že lidé mají chuť a čas diskutovat o budoucnosti svého společenství. Nyní nás čeká práce na konečném zápisu. Společnými silami vytvoříme dokument pro biskupství. Cesta k dokumentu je skrze synodu a komunikaci všech složek farnosti.