Nový zvon pro hodkovskou kapli

Při poutní slavnosti v říjnu 2022 jsme si připomněli dvacet let od vysvěcení kaple Panny Marie Růžencové v Hodkově. Protože dodnes je na kapli umístěn jen provizorní ne příliš kvalitní plechový zvon, rozhodli jsme se s podporou několika prvotních dárců, že v příštím roce necháme ve zvonařství pana Votruby v Myslkovicích u Soběslavi odlít nový zvon pro tuto kapli.

Pro tento účel byl stanoven předpokládaný celkový rozpočet, včetně elektroinstalace, přibližně na necelých 200 tisíc korun. Přestože díky štědrosti několika dárců máme již přes polovinu částky k dispozici, žádáme pro zbývající část o spolupráci a podporu také vás, kteří byste se chtěli podílet na financování zvonu. Odměnou vám může být nabídka účasti při samotném odlévání zvonu a jeho instalaci.