Uvolnění pandemických opatření a modlitba

Informace k účasti na bohoslužbách najdete ZDE.

Od 14.3.2022 nošení respirátoru i jiná opatření proti SARS-CoV2 v kostele nejsou povinná. Pokud se však cítíte být nemocní nebo nachlazení, prosím, sami buďte zodpovědní, abyste využili např. respirátor, dezinfekci či rozestupy.

Slovo biskupů k uvolnění pandemických opatření (k 2. neděli postní 13. března 2022)

Drazí věřící, sestry a bratři, díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu, a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.

Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako svědkové vítězného Krista.          Vaši čeští a moravští biskupové


Stálá rada ČBK už dříve pozvala k modlitbě růžence za zastavení pandemie Covid-19 každý večer ve 20.00 hodin. Nakonec je možno připojit se k modlitbě, k níž vyzývají biskupské konference evropských zemí:

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době

v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,

dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Přehled bohoslužeb on-line: https://www.mseonline.cz/