Nadějkov

Farnost Nadějkov byla po revoluci ve správě milevských premonstrátů. Proto je zatím obsah umístěn na stránce Milevského kláštera.

Dnes je farnost spravována z Jistebnice.

Římskokatolická farnost Nadějkov
se sídlem: Kostelní 92, 391 33 Jistebnice
IČO: 65018273
Účet č. 641393369/0800