Kontakt

Římskokatolická farnost Jistebnice
Kostelní 92
391 33 Jistebnice
IČ: 65942761
Účet č. 161661125/0300

Administrátor farnosti
P. Ing. Mgr. Pavel Němec, DiS.
Telefon 731 604 447
E-mail rkf.jistebnice@dicb.cz

Pod jistebnickou správu patří i Římskokatolické farnosti Borotín a Nadějkov (více v příslušných záložkách).

Římskokatolická farnost Borotín u Tábora
se sídlem: Kostelní 92, 391 33 Jistebnice
IČO: 65019156
Účet č. 4851288389/0800
rkf.borotinutabora@dicb.cz
Římskokatolická farnost Nadějkov
se sídlem: Kostelní 92, 391 33 Jistebnice
IČO: 65018273
Účet č. 641393369/0800
rkf.nadejkov@dicb.cz