Fotografie z cest

První poutě započaly. Dnes 4. 4. 2021 v odpoledních hodinách se na kopci v Hodkově pomalu procházeli první poutníci. Od zastavení k zastavení se modlili Cestu světla.

Ve 20:00 se sešli vytrvalci k modlitbě a zapálení svíček na jednotlivých zastaveních. Otec Pavel šel včele s paškálem a razil cestu šerem a tmou. Atmosféra byla velice příjemná. Cesta na Hodkov je ozářena a svítí ve tmě. Další večerní Cesta bude pokračovat příští neděli v 19:30.

Druhá a další cesty

Druhá cesta byla určena umělcům. Přišlo i pár přátel. Sešli jsme se dříve a otec Pavel použil vhodnější texty. Cesta světla je živá. Posunuli jsme dvě zastavení. Setkání Máří Magdaleny s Ježíšem směřuje nyní na kostel sv. Magdaleny a setkání učedníků u Tiberiadského moře s Kristem je u rybníčku.

Další Cesty světla chystáme každou neděli ve večerních hodinách. Zatim v 19:30.