Borotín

Římskokatolická farnost Borotín u Tábora
se sídlem: Kostelní 92, 391 33 Jistebnice
IČO: 65019156
Účet č. 4851288389/0800

Farní kostel Nanebevstoupení Páně v Borotíně
Filiální kostel Narození Panny Marie v Novém Kostelci

Území farnosti:

Borotín, Borotín – Chomoutova Lhota 1, Borotín – Kamenná Lhota,
Borotín – Nový Kostelec, Borotín – Pejšova Lhota – Chomoutova Lhota 2,
Borotín – Pikov, Chotoviny – Řevnov, Jistebnice – Smrkov, Radkov